londýn - online puzzle

Londýn (anglicky London s výslovností [ˈlʌndən] IPA) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země 80 km od ústí řeky Temže. Produkuje 20 % HDP Spojeného království a londýnská City je jedním z největších světových obchodních center. Žije zde přibližně 8,91 milionu obyvatel. Londýn se spolu s New Yorkem a Tokiem řadí k nejdůležitějším městům světa. Pojem Londýn se používá pro území vymezené jako jeden z anglických regionů – Velký Londýn.

I když existují důkazy o několika britských osadách na území nynějšího Londýna, první větší obec zde roku 43 založili Římané a nazvali ji Londinium. Byla ale kolem roku 61 vypálena při útoku vojska keltské královny Boudiccy. Obnovená osada pak velmi dobře prosperovala a významem předčila i Colchester. V 2. století, v době největší slávy, zde žilo asi 60 000 obyvatel.