VánoceVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Vánoce jsou každoroční festival, který si připomíná narození Ježíše Krista a který se koná především 25. prosince jako náboženská a kulturní oslava mezi miliardami lidí po celém světě. Předchází mu adventní období a zahajuje vánoční období, které na Západě historicky trvá dvanáct dní, které vyvrcholilo Večerem tříkrálovým; v některých tradicích oslava pokrývá oktávu. Vánoce jsou v mnoha zemích světa volno z práce. Oslavuje ho nábožensky většina křesťanů i kulturně mnoho nekresťanů a je nedílnou součástí vánočních svátků. Tradiční vánoční příběh v Novém zákoně říká, že Ježíš se narodil v Betlémě podle mesiášského proroctví. Když Joseph a Mary dorazili do města, hostinec se neuskutečnil, a proto jim byla nabídnuta stáj, kde se brzy narodilo Dítě Kristus, a andělé kázali tuto zprávu pastýřům, kteří poté tyto informace šířili. Rituály spojené s Vánocemi v různých zemích obsahují směs předkřesťanských, křesťanských a světských témat a zdrojů. Mezi oblíbené moderní zvyky tohoto svátku patří rozdávání dárků, doplňování adventního kalendáře nebo adventního věnce, vánoční hudba a koledování, bohaté osvětlení, vytváření a prohlížení vánočních betlémů, výměna vánočních přání, bohoslužby, speciální jídlo, zdobené vánoční stromky, věnce, jmelí a cesmína. S těmito svátky je navíc neoddělitelně spojena postava Santa Clause, která přináší dary dětem. Protože rozdávání dárků a mnoho dalších aspektů Vánoc je spojeno se zvýšenou ekonomickou aktivitou, stal se svátek důležitou událostí a klíčovým obdobím prodeje pro maloobchodníky a podniky.