VelikonoceVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Velikonoce, Velikonoční neděle, také: Svatá neděle, Vzkříšení Páně, v pravoslaví: Pascha - nejstarší a nejdůležitější křesťanský svátek připomínající velikonoční tajemství Ježíše Krista: jeho umučení, smrt a vzkříšení, oslavované křesťanskými církvemi zachovávajícími Nicejské vyznání víry (325 n. L.). Je vyvrcholením Ježíšova utrpení, kterému předcházelo postní období, čtyřicetidenní půst, modlitba a pokání. Týden před Velikonocemi, který je obdobím vzpomínání na nejdůležitější události křesťanské víry, se nazývá Svatý týden. Poslední tři dny tohoto týdne: Zelený čtvrtek (večer), Velký pátek, Svatá sobota a Velikonoční neděle jsou známé jako velikonoční triduum (Triduum Paschale). Velikonoční neděle začíná v sobotu po setmění. Začíná to velikonoční vigílií, během níž svítí paškální svíčka - velká vosková svíčka, která symbolizuje vzkříšeného Krista. Je to také poslední den velikonočního tridua, počítaného podle židovského kalendáře od večerního zeleného čtvrtka do večerních večerních večerů. Oslava Velikonoc sahá do příštích osmi dnů - velikonoční oktávy, a obecněji do celého velikonočního období, které trvá 50 dní a které končí o Letnicích - Letniční neděli. 40. den (čtvrtek) se slaví Nanebevstoupení Páně. Během tohoto období jsou liturgické roucha bílé barvy. Velikonoční zvyky se v celém křesťanském světě liší a zahrnují východy slunce, velikonoční pozdravy a výzdobu kostela. Mezi symboly Velikonoc patří barevná velikonoční vajíčka, velikonoční jehnědy, velikonoční kuřata a králíci. Mezi další zvyky, které byly spojeny s Velikonocemi a které se dodržují v křesťanských i nekřesťanských kulturách, patří hon na velikonoční vajíčka a velikonoční přehlídky. K dispozici jsou také různá tradiční velikonoční jídla, která se regionálně liší.