Viadukt - pussel på nätet

Viadukt

Viadukt (från latin: via = väg och ductus = ledning, från ducere = leda) är en bro som leder en väg, järnväg eller spårväg över land, till exempel över en väg, järnväg eller dalgång.På engelska är en viadukt en bro som har många korta spann. På romanska språk betyder viadukt en bro som inte eller obetydligt korsar vatten.

Chicagos tunnelbana går till stor del på viadukter.

Thành nhà Hồ SVV BvsW glidande pussel onlinedjävulens bro Pussel online