Moderkort - pussel på nätet

Moderkort

Ett moderkort eller ett moderbord (äldre benämningar är systemkort och bakplan) är ett centralt kretskort försett med ett antal uttag där mindre kretskort kan kopplas in. Ett moderkort binder på så vis samman delarna i ett elektroniskt system, exempelvis i en dator, där uttagen till stor del utgörs av buss-anslutningar, strömförsörjning och anslutningar för andra kablar.Denna artikel behandlar moderkort för datorer, närmare bestämt, x86-baserade persondatorer.

kretskort Pussel online