Max

Pussel som nyligen lagts till av Max

Se alla pussel som lagts till av Max

Populära pussel skapade av Max

Se alla populära pussel som skapats av Max

Pussel som nyligen lösts av Max

Se alla pussel som Max har slutfört

Pussel där Max är på podiet i rankingen baserat på tid.

Se de pussel där Max är på podiet i rankingen baserat på tid.

Pussel där Max är på podiet i rankingen på grundval av förflyttningar

Se de pussel där Max är på podiet i rankingen på grundval av förflyttningar