Muis - online puzzels

Muis (dier)

Een muis is een klein zoogdier, in het bijzonder de huismuis (Mus musculus), maar ook vele andere soorten, vooral knaagdieren. In de taxonomie worden muizen en ratten niet als aparte groepen gezien, hoewel ze wel vaak zo ingedeeld worden. Over het algemeen wordt de naam gebruikt voor kleinere dieren met een lange staart.

In Nederland en België en omgeving leven de volgende muizensoorten:

Huismuis (Mus musculus)

Dwergmuis (Micromys minutus)

Bosmuizen (Apodemus):

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Grote bosmuis (Apodemus flavicollis)

Brandmuis (Apodemus agrarius)

Woelmuizen (Arvicolinae):

Aardmuis (Microtus agrestis)

Veldmuis (Microtus arvalis)

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

Ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus)

Rosse woelmuis (Myodes glareolus, vroeger Clethrionomys glareolus)

Slaapmuizen (Gliridae):

Eikelmuis (Eliomys quercinus)

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)

Relmuis (Glis glis)Spitsmuizen worden vaak muizen genoemd, maar ze zijn het niet: ze behoren tot de orde der insecteneters. Ook vleermuizen zijn geen muizen. Zie voor een vollediger overzicht van muizen genoemde dieren de lijst van zoogdieren met Nederlandse namen.

zwart computertoetsenbord op bruin houten tafel online puzzelMacBook Pro, witte keramische mok en zwarte smartphone op tafel online puzzelpuzzelhond schuifpuzzel online