nejlepší zdarma posuvné hádanky online

Aktuálně se hraje

nejoblíbenější posuvné hádanky

nejlépe hodnocené posuvné hádanky

nejnovější posuvné hádanky

doporučená kategorie - filmy

Internetové hádanky týkající se široké škály filmových témat. Puzzle s rámečky ze slavných filmů na velké i malé obrazovce i puzzle ze série. Najdete zde ikonické hrdiny, hádanky s fotografiemi herců a hereček, lidi spojené s kinem a televizí, především s filmy, ale také se zábavnými programy. Vyberte si puzzle a hrajte!

Nejlepší značka - sport

Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport, znamenající obveselení či rozptýlení. Pojmem sport je dnes obvykle označována jako aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi takové sporty patří např. fotbal, hokej, sportovní střelba, volejbal nebo házená. Není jasné, zda lze mezi sporty zařadit i nepohybové aktivity, jako například profesionální hraní her (progaming). Ve výše uvedené definici jsou důležitá tři omezení: jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnosti, kde se soutěží pouze pomocí duševních schopností nebo štěstí – například deskové hry (go), nebo hazardní hry s výjimkou pokeru (poker se podle některých definic označuje jako sport, podle některých ne, stejně tak jako např. šachy) aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží – to vylučuje z oblasti sportu například válku aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejích výsledků – to vylučuje například bojová umění provozovaná nesoutěžním filosoficky zaměřeným způsobem, nebo sebeobranné systémy např. Krav Maga Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul, je podle historiků potřeba výcviku armád, která vyústila v nejrůznější hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla určitá forma soutěže prováděna jako součást obětního rituálu nebo rituálu předpovídání budoucnosti – do první kategorie patří řecké olympijské soutěže, do druhé kategorie mayské obřadní míčové hry. Známky provozování sportovních aktivit byly nalezeny u řady starověkých civilizací.