nejlepší zdarma posuvné hádanky online

Aktuálně se hraje

nejoblíbenější posuvné hádanky

nejnovější posuvné hádanky

doporučená kategorie - vánoce

Vánoce jsou každoroční festival, který si připomíná narození Ježíše Krista a který se koná především 25. prosince jako náboženská a kulturní oslava mezi miliardami lidí po celém světě. Předchází mu adventní období a zahajuje vánoční období, které na Západě historicky trvá dvanáct dní, které vyvrcholilo Večerem tříkrálovým; v některých tradicích oslava pokrývá oktávu. Vánoce jsou v mnoha zemích světa volno z práce. Oslavuje ho nábožensky většina křesťanů i kulturně mnoho nekresťanů a je nedílnou součástí vánočních svátků. Tradiční vánoční příběh v Novém zákoně říká, že Ježíš se narodil v Betlémě podle mesiášského proroctví. Když Joseph a Mary dorazili do města, hostinec se neuskutečnil, a proto jim byla nabídnuta stáj, kde se brzy narodilo Dítě Kristus, a andělé kázali tuto zprávu pastýřům, kteří poté tyto informace šířili. Rituály spojené s Vánocemi v různých zemích obsahují směs předkřesťanských, křesťanských a světských témat a zdrojů. Mezi oblíbené moderní zvyky tohoto svátku patří rozdávání dárků, doplňování adventního kalendáře nebo adventního věnce, vánoční hudba a koledování, bohaté osvětlení, vytváření a prohlížení vánočních betlémů, výměna vánočních přání, bohoslužby, speciální jídlo, zdobené vánoční stromky, věnce, jmelí a cesmína. S těmito svátky je navíc neoddělitelně spojena postava Santa Clause, která přináší dary dětem. Protože rozdávání dárků a mnoho dalších aspektů Vánoc je spojeno se zvýšenou ekonomickou aktivitou, stal se svátek důležitou událostí a klíčovým obdobím prodeje pro maloobchodníky a podniky.

Nejlepší značka - příběh

Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován otrok Ezop, který ale není prokazatelná historická postava. Základem bajky je personifikace (zosobnění), kdy zvířata jednají a mluví jako lidé, případně je provázejí jiné nepřirozené jevy. Z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení či kritika chyby, která ve většině případů bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, jež se pro ně stávají typické (např. liška je chytrá, až vychytralá, osel hloupý, vrána důmyslná, kočka požitkářská, lev spravedlivý vládce, medvěd těžkopádný dobrák, páv marnivý atp.). Kromě toho se zvířatům přisuzují standardizované role (ovce, případně jehně nebo kůzle vystupuje v roli oběti, vlk zase jako škůdce).