nejlepší zdarma posuvné hádanky online

Aktuálně se hraje

nejoblíbenější posuvné hádanky

nejlépe hodnocené posuvné hádanky

nejnovější posuvné hádanky

doporučená kategorie - scenérie

Webové hádanky v této kategorii jsou obrázky s krásnými pohledy. Najdete městské i přírodní krajiny z celého světa. Mimo jiné jsou zde fotografie hor, moře, řek, lesů, skutečných přírodních divů a mnoha dalších nádherných scenérií. Mezi těmito interaktivními hádankami určitě najdete fantastické krajiny a nejkrásnější výhledy na svět. Skládejte online hádanky a podnikejte úžasné geografické cesty!

Nejlepší značka - krajiny

Krajina je pojem pro vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. Geografická krajina je dokonalým výřezem krajinné sféry. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo.[zdroj?] V současnosti převládá kulturní krajina vzniklá přetvořením původní přírodní krajiny činností člověka. Krajina je z hlediska ekologie ucelený systém, jehož popis v sobě propojuje problematiku mnoha oborů. V krajině na sebe působí přírodní a člověkem utvářené složky. Sousedící ekosystémy jsou vazbami propojeny do vyšších systémů a navzájem se ovlivňují i na velikou vzdálenost. Pro člověka je krajina prostorem, kde chce realizovat širokou paletu potřeb – od získávání potravy a materiálu pro oděv a obydlí, stavbu sídel, po rekreaci a estetické zážitky, inspiraci. Aby mohly být uspokojovány tyto různorodé potřeby zároveň, nelze krajinu využívat živelně. Neuváženým zásahům, které by mohly mít na krajinu negativní a nevratné důsledky, mají předcházet nástroje k plánování využití krajiny (územní plánování, pozemkové úpravy) a k její ochraně (územní systémy ekologické stability, chráněné oblasti, Natura 2000).