vozidloVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Slovem vozidlo označujeme podskupinu dopravních strojů respektive dopravních prostředků, která se pohybují po pevném povrchu nějakého tělesa jízdou, tedy odvalováním kol nebo pohyblivých pásů (ty jsou ovšem také připevněny na kola vozidla). Prakticky všechna vozidla jsou primárně určena zejména pro dopravu a přepravu osob, zvířat či nákladů z jednoho místa na zemském povrchu do jiného místa. Jízda (pojezd) vozidla se tedy děje v převážné míře po zemském povrchu (a to včetně všech jeho terénních nerovností), v případě tunelových staveb pak jen v malé hloubce pod jeho povrchem. Výjimku tvoří vodní toky, vodní plochy apod., které vozidla překonávají nad úrovní hladiny buďto po specializovaných visutých stavbách (nejčastěji po mostech) nebo po korunách těles přehradních hrází popřípadě speciální vodotěsnou tunelovou stavbou pod úrovní vodní hladiny. V průběhu dosavadní známé historie lidstva byla vyvinuta mnohá vozidla různých typů, velikostí, účelů a funkcí. Počínaje jednoduchými jednonápravovými kárami a ručními vozíky tažené lidmi nebo zvířaty, přes kočáry, formanské vozy, žebřiňáky, bicykly, koloběžky, tříkolky až po dnešní moderní dopravní stroje poháněné motory (obvykle spalovacími motory nebo elektromotory). železniční vozidla vozidla metra a jiných speciálních drah tramvaje vozidla důlních a průmyslových drahKolejová drážní vozidla se rozlišují na hnací vozidla (tj. vozidla s vlastním pohonem – např. lokomotiva, motorový vůz) tažená vozidla (tj. vozidla bez vlastního pohonu – např.