Катерицови - онлайн пъзели

Катерицови

Катерицовите (Sciuridae) са семейство бозайници от разреда на гризачите. Включва около 280 вида, разпространени по целия свят, с изключение на Австралия и Антарктика. В България се срещат 2 вида – катерица (Sciurus vulgaris) и лалугер (Spermophilus citellus).Представителите на семейството са приспособени за наземен или дървесен начин на живот. Дължината на тялото е от 6 cm при американската мишевидна катерица (Myosciurus pumilio) до 60 cm при някои мармоти (Marmota). Очите, ноктите и крайниците са добре развити. Опашката обикновено е добре окосмена, дълга при дървесните видове и къса при наземните.Катерицовите раждат един или два пъти в годината, бременността продължава от 3 до 6 седмици, а броят на малките варира при различните видове. Те се раждат без козина и зъби, слепи и безпомощни. При повечето видове само женската се грижи за тях, като ги отбива, когато са на 6 до 10 седмици. Полова зрялост достигат в края на първата си година. Наземните видове често образуват добре развити колонии, докато дървесните видове живеят поединично.

нова малка приятелка в парка онлайн пъзелкафява катерица на клона на дървото през деня плъзгащ се пъзел онлайнтрябва да бързам - зимата идвааааааааа плъзгащ се пъзел онлайнзакуска в гората .......................... онлайн пъзелорехчето падна ... плъзгащ се пъзел онлайнкатерички - игри през есента онлайн пъзелдай ми целувка плъзгащ се пъзел онлайнкатеричка, хващаща малко слънце на клон онлайн пъзелдобро утро от малка катеричка плъзгащ се пъзел онлайнкафява катерица на кафяв дървесен клон през деня онлайн пъзелкатеричка ходи на клонче над цветя плъзгащ се пъзел онлайнприятен апетит плъзгащ се пъзел онлайнкатеричката се е скрила... плъзгащ се пъзел онлайнкафява катерица върху кафяви сухи листа през деня плъзгащ се пъзел онлайнкафява катерица върху кафявото дърво онлайн пъзелздравейте всички онлайн пъзелСива катерица на кафяв дърводел през деня онлайн пъзелкафява катерица плъзгащ се пъзел онлайнкафява катерица яде ядки онлайн пъзелкафява катерица на кафяв клон на дърво онлайн пъзелкафява маймуна, седнала на скала през деня онлайн пъзелдоверие ......................... плъзгащ се пъзел онлайнкафява и бяла катерица на клон на дърво през деня онлайн пъзелснежнобяла - катеричка албинос плъзгащ се пъзел онлайнсива катерица върху кафява трева през деня онлайн пъзел