teknologiVälj ett pussel för att lösa

Teknik, från grekiska téchnē (τέχνη) som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk", är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening.[källa behövs] Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Läran om teknik kallas teknologi. Teknik är också ett skolämne som infördes 1980 som ett obligatoriskt ämne i Sverige. Det finns många olika definitioner av "teknik". Marshall McLuhan menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiellt och kommunikationsmässigt. Men det finns definitioner där teknikbegreppet inte enbart är kopplat till människan. Hornborg definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum, vilket alltså även kan appliceras på andra arter och på maskiner. Tekniken har ofta delats upp i fyra funktioner: att transformera (t.ex. olja till plast) att transportera (till exempel varor, människor eller information) att lagra (t.ex.