metropolitan museum - välj ett skjutpussel att lösa