najlepsze darmowe przesuwane puzzle online

Aktualnie układane

najpopularniejsze przesuwane puzzle

najnowsze przesuwane puzzle

polecana kategoria - boże narodzenie

Boże Narodzenie to coroczne święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa obserwowane przede wszystkim 25 grudnia jako religijna i kulturalna uroczystość wśród miliardów ludzi na całym świecie. Poprzedzone jest okresem Adwentu i inicjuje okres Bożego Narodzenia, który historycznie na Zachodzie trwa dwanaście dni, a jego kulminacją jest Dwunasta Noc; w niektórych tradycjach, świętowanie obejmuje oktawę. Święto Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach świata. Jest celebrowane religijnie przez większość chrześcijan, a także kulturowo przez wielu niechrześcijan i stanowi integralną część sezonu świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjna narracja Bożego Narodzenia opisana w Nowym Testamencie mówi, że Jezus narodził się w Betlejem, zgodnie z mesjanistycznymi proroctwami. Kiedy Józef i Maria przybyli do miasta karczma nie miała miejsca i dlatego zaoferowano im stajnię, w której wkrótce narodziło się Dziecię Chrystus, a aniołowie głosili tę nowinę pasterzom, którzy następnie rozpowszechniali tę informację. Obrzędowe zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem w różnych krajach mają mieszankę tematów i źródeł przedchrześcijańskich, chrześcijańskich i świeckich. Popularne współczesne zwyczaje tego święta to rozdawanie prezentów, uzupełnianie kalendarza adwentowego lub wieńca adwentowego, świąteczna muzyka i kolędowanie, bogate oświetlenie, tworzenie i oglądanie szopek bożonarodzeniowych, wymiana kartek świątecznych, nabożeństwa kościelne, specjalny posiłek, ozdobione choinki, girlandy, jemioła i ostrokrzew. Ponadto z tymi świętami nierozerwalnie połączona jest postać Świętego Mikołaja, który przynosi dzieciom prezenty. Ponieważ dawanie prezentów i wiele innych aspektów świąt Bożego Narodzenia wiąże się ze zwiększoną aktywnością gospodarczą, święto stało się ważnym wydarzeniem i kluczowym okresem sprzedaży dla detalistów i przedsiębiorstw.

polecany tag - bajka

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium) utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. Jest jedną z odmian epiki, choć bajka epigramatyczna ma dużo cech lirycznych. Fabula – bajka, jedna z najstarszych form literackich, wywodzi się z oralnej tradycji ludowej i jest wspólna wszystkim kulturom, co poświadczają zabytki, które przetrwały do dzisiejszych czasów, choćby w formie szczątkowej. W kręgu kultury śródziemnomorskiej pierwsza bajka pojawia się w literaturze greckiej, u Hezjoda (Op. 202‒212) i Stesichora. Jednak rozwój gatunku wiąże się przede wszystkim z żyjącym w VI w. p.n.e.