Najlepsze darmowe puzzle przesuwane online

Zagadki aktualnie rozwiązywane

Najpopularniejsze puzzle dzisiaj

Najwyżej oceniane puzzle

polecana kategoria - Halloween

W tej kategorii znajdziesz puzzle związane z Halloween. Święto to pełne zawołań cukierek albo psikus wywodzi się z celtyckiego święta na powitanie zimy. Celtowie wierzyli, że 31 października duchy zmarłych odwiedzają ziemię. Nakładanie masek miało uchronić przed rozpoznaniem przez złe duchy. Stąd wzięła się tradycja przebierania w różne stroje. Wśród głównych motywów przebrań i halloweenowych dekoracji wyróżniają się duchy, zombie, czarownice, demony, wampiry, czaszki, kościotrupy, nietoperze i pająki. Głównym symbolem halloween jest Jack-o’-lantern czyli lampa zrobiona z wydrążonej dyni. Puzzle w tej kategorii mogą dotyczyć również horrorów i strasznych obrazów.

polecany tag - kwiat

Kwiatorgan roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych) jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych. Kwiaty rozwijają się z pączków kwiatowych, zwykle jako pędy boczne w pachwinie przysadek (liści przykwiatowych, wspierających). Rzadko kwiat rozwija się na szczycie pędu (rośliny o takim usytuowaniu tych organów nazywane są haplokaulicznymi). Kwiat może być szypułkowy (umieszczony na różnej długości szypułce) lub siedzący (osadzony bezpośrednio na osi pędu). Kwiaty wyrastają zwykle w szczytowych, a więc najmłodszych częściach pędu, rzadko pojawiają się na wieloletnich fragmentach pędów (np. pniach i konarach drzew). Takie wyjątkowe usytuowanie kwiatów występuje u niektórych roślin tropikalnych i określane jest mianem kauliflorii. Pojedynczy kwiat zbudowany jest z liści płodnych i płonnych, nie związanych bezpośrednio z rozmnażaniem.

więcej puzzli