de beste gratis schuifpuzzels online

Momenteel gespeeld

meest populaire schuifpuzzels

best beoordeelde schuifpuzzels

nieuwste schuifpuzzels

aanbevolen categorie - landschap

De webpuzzels in deze categorie zijn plaatjes met prachtige uitzichten. U vindt zowel stedelijke als natuurlijke landschappen van over de hele wereld. Er zijn onder andere foto's van bergen, zee, rivieren, bossen, echte natuurwonderen en vele andere prachtige landschappen. Onder deze interactieve puzzels vind je ongetwijfeld fantastische landschappen en de mooiste uitzichten ter wereld. Doe online puzzels en maak geweldige geografische reizen!

aanbevolen tag - landschappen

Landschap is in de geografie een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden. De wetenschappelijke en beleidsliteratuur geven verschillende definities van een landschap. Er zijn verschillende definities in omloop zoals: een geheel van geologische, biologisch-/ecologische en cultuurhistorische elementen die met elkaar in een gegeven gebied een geheel vormen en in één keer zichtbaar zijn ofwel het "totaalbeeld dat de aan de aardoppervlakte waarneembare verschijnselen te zien geven". een "gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen". landschap als ecosysteem: een "complex van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel van het terrestrisch aardoppervlak vormend, dat gemaakt is en in stand wordt gehouden door de wisselwerkingen van levende en niet-levende natuur, inclusief de mens".In bovenstaande definities gaat het om de zichtbare elementen van de omgeving (het totaalbeeld), een bepaalde regio (het gebied), processen (fysische, biologische en menselijke activiteiten) en de relaties tussen deze elementen (het systeem) en de resultante hiervan (het patroon). Buiten de geografie zijn ook andere definities in zwang die het begrip als omgeving beschouwen, dan wel de nadruk op de menselijke perceptie leggen, zoals in de geesteswetenschappen. De toepassing van de geografische betekenis van landschap beperkte zich aanvankelijk tot aardse regio's maar strekt zich met de opkomst van de ruimtevaart ook uit tot plaatsen buiten de aarde, zoals de Maan of Mars. Maan- en Marslandschap zijn ingeburgerde termen. Het landschap wordt bestudeerd door zeer uiteenlopende wetenschappelijke disciplines, zoals de (fysische) geografie, landschapsecologie, landschapskunde, landschapsarchitectuur, planologie en planetologie, en wanneer het gaat om niet-geografische betekenissen ook door bijvoorbeeld de omgevingspsychologie, kunstgeschiedenis, filosofie en wetenschapsleer. De term "landschap" betekent ook bestuurlijke eenheid of een organisatie die een gebied bestuurt of beheert.