de beste gratis schuifpuzzels online

Momenteel gespeeld

meest populaire schuifpuzzels

nieuwste schuifpuzzels

aanbevolen categorie - Kerstmis

Kerstmis is een jaarlijks festival ter herdenking van de geboorte van Jezus Christus, voornamelijk gevierd op 25 december als een religieuze en culturele viering onder miljarden mensen over de hele wereld. Het wordt voorafgegaan door het seizoen van advent en het begin van het kerstseizoen, dat historisch gezien twaalf dagen duurt in het westen en culmineert in de twaalfde nacht; in sommige tradities beslaat de viering een octaaf. Kerstmis is in veel landen van de wereld een vrije dag. Het wordt religieus gevierd door de meeste christenen en cultureel door veel niet-christenen, en is een integraal onderdeel van de kerstperiode. Het traditionele kerstverhaal in het Nieuwe Testament zegt dat Jezus volgens de messiaanse profetie in Bethlehem werd geboren. Toen Jozef en Maria in de stad aankwamen, vond de herberg niet plaats, en daarom werd hun een stal aangeboden waar het Kind Christus spoedig werd geboren, en de engelen predikten dit nieuws aan de herders, die de informatie vervolgens verspreidden. De rituelen die in verschillende landen met Kerstmis worden geassocieerd, hebben een mengeling van voorchristelijke, christelijke en seculiere thema's en bronnen. Populaire moderne gebruiken van deze feestdag zijn onder meer het uitdelen van geschenken, het aanvullen van de adventskalender of een adventskrans, kerstmuziek en kerstliederen, rijke verlichting, het maken en bekijken van kerststallen, het uitwisselen van kerstkaarten, kerkdiensten, speciale maaltijden, versierde kerstbomen, slingers, maretak en hulst. Bovendien is de figuur van de kerstman onlosmakelijk verbonden met deze feestdagen, cadeautjes brengen aan kinderen. Omdat het geven van geschenken en vele andere aspecten van Kerstmis verband houden met een verhoogde economische activiteit, is de vakantie een belangrijke gebeurtenis en een belangrijke verkoopperiode geworden voor retailers en bedrijven.

aanbevolen tag - verhaal

Een fabel, in het Grieks ainos (prijzenswaardig exempel), in het Latijn fabula (afgeleid van fari = spreken; vergelijk mythe, sage en sprookje) is een korte, verzonnen vertelling die een zedenles aanschouwelijk voorstelt. Er bestaan verschillende subgenres, maar het bekendste is het dierdicht, waarin menselijke eigenschappen (antropomorfisme) op dieren overgezet worden, en waarin dieren (soms ook planten of dingen) als handelende en sprekende personen optreden. Het gaat dan meestal om één menselijke eigenschap, waardoor het typische flat characters betreft. Daarnaast bestaan er ook etiologische fabels, die de oorzaak (Grieks αἰτία) of achtergrond geven over een bepaald fenomeen. Ook zijn er fabels die een sterk anekdotisch karakter bezitten. De zedenles of moraal kan zich bevinden aan het begin van het verhaal, en dan spreekt men van een promythion, maar hij kan evengoed door een van de verhaalfiguren worden uitgesproken, of, als epimythion, door de vertelfiguur aan het einde worden toegevoegd. In dit laatste geval wordt de clou dus niet direct prijsgegeven. Het corpus van het verhaal bestaat uit de actio (actie), reactio (reactie) en de eventus (resultaat). Het genre van de fabel maakt deel uit van de populaire literaire traditie van vrijwel alle volkeren. Waarschijnlijk is het duizenden jaren geleden (in het tweede millennium v.Chr.) ontstaan in het oude India (zie: Pañcatantra) en iets later wellicht via Mesopotamië en Egypte naar Klein-Azië en Griekenland gebracht.