tájakVálasszon ki egy kirakós játékot, hogy megoldja

Táj - a tudomány különféle területein (földrajz, ökológia, biológia, építészet, geokémia) használt kétértelmű kifejezés. A tájat általában minden olyan természeti és antropogén tulajdonságnak tekintik, amely megkülönbözteti egy adott területet, egy adott terület jellemző tulajdonságainak halmazát. Dawid L. Armand szerint a táj szinonimája egy területi (szárazföldi környezet) vagy akvárium (vízi környezet) területi komplexumának. A szakmai környezeten kívül a "táj" szót használják a nézet formájának (például városi, téli, festői, deformált táj) leírására. Zonneveld (1990) a tájat mint a földi valóság térbeli és anyagi dimenzióját kezeli, és úgy határozza meg, hogy "egy átfogó rendszer, amely szobrászatból és vízformákból, növényzetből és talajból, sziklákból és légkörből áll." Kondracki és Richling (1983) viszont a tájat „az epigeoszféra részeként definiálják, amely egy összetett geokomplex tér, sajátos szerkezettel és belső kapcsolatokkal”. Godron (1986) definíciójában a heterogenitás, a fajlagos részletesség tényét hangsúlyozzák: "a táj a terep heterogén töredéke, összekapcsolt ökoszisztémákból áll". Az ökológiában a táj fiziocenózisnak tekinthető, amely hasonló külső szerkezetű (erdő, rét, víz-ökoszisztéma) ökoszisztéma térbeli halmaza, amelyet az anyag áramlási és energiaáramlási folyamata, valamint az antropogén hatás összekapcsol. Ez a meghatározás azonban nem különbözteti meg a tájat az ökoszisztémától.