sztorionline rejtvények

Bajka - egy rövid irodalmi mű, amely erkölcsi (oktatási) tartalommal rendelkezik, gyakran verses, néha játékos. Az erkölcs lehet a dal elején (promythium) vagy végén (epimythium), vagy annak tartalmából eredhet. Az allegoricitás a mese fontos jellemzője. A mese hősei lehetnek emberek, valamint állatok, tárgyak és jelenségek, amelyek megtestesítik az emberi típusokat, karakterjellemzőket vagy ellentétes nézeteket és álláspontokat. Ez az egyik epikus variáció, bár az epigramatikus mesenek nagyon sok szöveges vonása van.

Fabula - a mese, az egyik legrégebbi irodalmi forma, a szóbeli népi hagyományból származik, és minden kultúrára jellemző, ezt megerősítik a műemlékek, amelyek a mai napig fennmaradtak, még kezdetleges formában is.

A mediterrán kultúra körében az első mese megjelenik a görög irodalomban, Hesiod (Op. 202-212) és Stesichor által. A faj fejlődése azonban elsősorban a Kr. E. 6. században élőkkel jár