ζώο - επιλέξτε ένα συρόμενο παζλ για επίλυση

Στη Βιολογία με τον όρο ομοιόθερμο, (homoiotherm, ή homotherm, ή homeotherm) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε ζώο του οποίου η θερμοκρασία του σώματός του δεν ακολουθεί εκείνη του περιβάλλοντος που βρίσκεται. Γενικά τα ομοιόθερμα ζώα, δηλαδή τα θηλαστικά και τα πτηνά, περιγράφονται και ως θερμόαιμα. Ένα θερμόαιμο ζώο διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματός του σε περιορισμένα στενά όρια και συνήθως πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός του, παρά τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που μπορεί αυτό να παρουσιάζει. Το χαρακτηριστικό αυτό φαινόμενο που παρατηρείται στα ομοιόθερμα ζώα χαρακτηρίζεται γενικά ομοιοθερμία.