san francisco, bay - vyberte posuvné puzzle k vyřešení

Sanfranciský záliv (anglicky San Francisco Bay) je záliv Tichého oceánu na západním pobřeží USA, v Kalifornii. Je spojen s oceánem průlivem Zlatá brána. Záliv má dvě hlavní větve, je dlouhý 88 km a široký 20 km. Převážná část zálivu je mělká, jen část přiléhající ke Zlaté bráně o rozloze přibližně 100 km² dosahuje hloubky větší než 10 m. Je to největší záliv podél západního pobřeží USA (nepočítaje Aljašku), srovnatelný je pouze Pugetův záliv (resp. Sališské moře) u hranice USA s Kanadou. V zálivu leží mimo jiné i umělý ostrov Treasure a ostrov Alcatraz. Přes záliv vede pět mostů: Golden Gate Bridge (přes průliv Zlatá brána) Richmond-San Rafael Bridge San Francisco-Oakland Bay Bridge (přes ostrov Yerba Buena) Hayward-San Mateo Bridge (přes jižní část) Dumbarton Bridge Do zálivu ústí velké kalifornské řeky Sacramento a San Joaquin, které přitékají z pohoří Sierra Nevada. Na západním břehu leží město San Francisco, na východním Oakland, Berkeley a Richmond a na jižním San José. Celé osídlení kolem zálivu tvoří velkou konurbaci, která má asi 8 milionů obyvatel a nazývá se (San Francisco) Bay Area.