сгради - изберете плъзгащ се пъзел за решаване

Модулни сгради - те възникват от готови, готови пространствени сглобяеми конструкции. Дизайнът на този тип съоръжения позволява бърза връзка от няколко до няколко десетки модула. Връзките също могат да бъдат вертикални, като по този начин се създават многоетажни сгради. Значителна част от модулните сгради се създават от строителни контейнери, като най-често такива съоръжения се използват на строителни площадки, а в други случаи, когато има нужда от бързо създаване на временни или подмяна помещения. Например, това може да са места на катастрофи и природни бедствия, когато контейнерните сгради се използват като временно жилище за хора, които са загубили домовете или апартаментите си. От няколко години се наблюдава развитие на модулно строителство, което вече не е свързано с контейнерни съоръжения, създадени като нискобюджетни временни съоръжения. Съвременните модулни сгради могат да бъдат висококачествени обекти, неотличими от традиционното строителство. Модулните сгради обикновено се използват на места, където целта е да се намали максимално времето за изпълнение и да се сведе до минимум неудобството за потребителя. Модулното строителство е особено популярно в скандинавските страни, САЩ и Западна Европа. Високото качество на изгражданите съоръжения, независимостта от метеорологичните условия и високата степен на сглобяване, което позволява времето, необходимо за внедряване на строителната площадка, са от голямо значение при избора на технология.