цветяИзберете пъзел с пъзел за решаване

Цветът е размножителен орган при покритосеменните растения. Поради това те се наричат още цветни растения. В цветовете се извършва опрашването и оплождането след което от тях се образуват плодове и семена. Цветовете обикновено са ярко обагрени и с приятен аромат с което привличат разнообразни опрашители. Цветът се прикрепя към стъблото с цветна дръжка в основата на която често има листенца наречени прицветници. Другият край на дръжката е удебелен и образува цветното легло върху което се разполага самият цвят. Частите на повечето цветове са обособени в четири кръга вложени един в друг. Отвън-навътре тези кръгове са: чашка, венче, андроцей и гинецей. Съвкупността от чашка и венче се нарича околоцветник и представлява стерилната част на цвета. Андроцея и гинецея изграждат фертилната (половата) част на цвета.