Небе - онлайн пъзели

Прогерия е изключително рядка генетична болест, при която се наблюдават симптоми, наподобяващи стареене, в много ранна възраст. Родените с прогерия обикновено доживяват до средата на пубертета си или до началото на 20-те си години. Това е генетично състояние, което възниква като нова мутация и се наследява много рядко, тъй като носителите ѝ обикновено не доживяват да оставят поколение. Макар терминът прогерия често да се употребява за всякакви симптоми с преждевременно стареене, той се отнася конкретно за синдрома на Хътчинсън-Гилфорд.

Прогерията е описана за пръв път през 1886 г. от Джонатан Хътчинсън и независимо от него от Хейстингс Гилфорд през 1897 г. Учените се интересуват от прогерията, отчасти защото може да разкрие някои тайни на нормалния процес на стареенето.

Децата с прогерия обикновено развиват първите симптоми още през първите няколко месеца от живота си. Най-ранните симптоми могат да включват неспособност за качване на тегло и локализирани образувания, подобни на склеродерма. Докато детето премине ранното си детство, се появяват допълни симптоми, обикновено след около 18 – 24 месеца.